Wind aan zee

De rookpluim van de Maasvlaktecentrale waait naar het zuiden, gezien vanaf het strand bij Ter Heijde. Het is een kolencentrale, dus wat er uit die pijp komt is niet zo fris voor het milieu…..

Er staat nog een kolencentrale op de Maasvlakte, maar die is al een tijdje stuk en wordt waarschijnlijk niet meer opgestart. Dat scheelt in ieder geval de helft van de vervuiling!

Als ik mijn honden uitlaat en ik loop omhoog richting de slaperdijk achter Ter Heijde, zie ik die pluim ook vrijwel altijd. Want ja, hier aan de kust is het eigenlijk nooit windstil…
Het is wel een mooi ‘landmark’ in dit opzicht, een herkenningspunt en een weerbericht – niet op papier, maar buiten in de open lucht. Want de windrichting zegt natuurlijk veel over het weer.

Een rookpluim als landmark

Als ik met de honden richting Monster loop en de slaperdijk opga, kijk ik altijd even naar rechts naar de rookpluimen van de twee energiecentrales op de Maasvlakte. Bij helder weer zijn die altijd zichtbaar, bij licht en bij donker. Je kunt aan de richting van de pluimen de windrichting aflezen:

** naar rechts – oostelijke wind, aflandig
** naar links – westelijke wind, aanlandig.

Soms waaien de pluimen de ene avond naar links en zijn ze de ochtend erop ineens gedraaid naar rechts of vice-versa. Dan is er weersverandering op komst – regenbuien door aanvoer van vochtige lucht vanaf zee, of lagere temperaturen door aanvoer van koude lucht uit het oosten, vanaf land.

Rookpluimen als weerbericht, als bakens in het landschap. Als landmark voor Ter Heijde. En dus ook voor mij.

De laatste anderhalve week waren de rookpluimen ineens verdwenen, alsof de centrales stilgelegd waren voor groot onderhoud of iets dergelijks. Ik heb gezocht op internet, maar kon hier verder niets over vinden.
Gelukkig zag ik vanochtend 1 pluim terug aan de horizon, nu de andere nog…. šŸ™‚ .

Licht aan de horizon

Als ik op een werkdag ’s ochtends rond kwart over zes naar buiten ga om de honden uit te laten, is het nog schemerig donker. Als ik dan op het grasveld waar mijn beessies hun behoefte doen over de slaperdijk naar het zuiden kijk, richting Maasvlakte, zie ik daar het vuur en de rookpluimen van een der energiecentrales die op die plek gevestigd zijn. Best een indrukwekkend gezicht in het donker, al is het milieu er misschien niet zo blij mee….

Licht in het donker, energie voor de haven van Rotterdam en omgeving