Moeilijke woorden(1): hesychasme

Definitie 1: het hesychasme is een monastieke gebedstraditie uit de oosters-orthodoxe kerk, waarbij het zogenaamde Jezusgebed centraal staat.
Belangrijk hierbij zijn het beoefenen van aandacht en in het hier en nu al iets ervaren van het toekomstige hemelrijk.

Definitie 2: met hesychasme wordt in de Byzantijnse traditie een spiritualiteitssysteem bedoeld, waarbij men zich volledig toewijdt aan het streven naar het pure schouwen van God en de vereniging met God.

Het ‘Jezusgebed’ luidt, kort en krachtig: ‘Heere  Jezus Christus, Zoon van God, wees mij genadig’. Dit gebed wordt telkens herhaald, bijna als een soort mantra. Door zich op deze eenvoudige formule te concentreren,wordt verhinderd dat het verstand afgeleid wordt door beelden – is eigenlijk de gedachte.

Het hesychasme vond en vindt men voornamelijk in kloosters, omdat de cel van de monnik de plek bij uitstek is voor het beoefenen van deze gebedstraditie. ‘Zet je neer in je cel, en ze zal je alle dingen leren’, luidt een oud gezegde.
Stilte is wezenlijk hierbij. Zelfs wanneer de hesychast zich in de drukte van de wereld begeeft, moet hij de stilte als een ‘draagbare cel’ met zich meenemen om daarbinnen in gebed met God te spreken.

Een belangrijk bijbelverhaal voor hesychasten is de verheerlijking van Jezus op de berg Thabor. Volgens de evangelieën waren de discipelen er getuigen van hoe het gezicht van Jezus bij die gelegenheid begon te stralen als de zon. Hesychastische monniken geloven dat  men door hun gebedspraktijk  een visioen van goddelijk licht kan krijgen, ongeveer zoals de discipelen op de berg.

De kloosters op de berg Athos in Griekenland zijn van oudsher een belangrijk bolwerk van hesychasme. Ook heden ten dage leeft het monastieke leven hier nog volop, al moet je wel van het mannelijk geslacht zijn om dit te kunnen ervaren….

bronnen:http://www.zinrijk.nl/hesychasme  en http://www.spiritualiteit.net/hesychasme.php