Nieuwsbrief Natuur


Hieronder de natuurnieuwsbrief van de stichting ‘Bomen over Leven’ van de maand november:

NNNoktober2014


Flora en fauna
Schone(n) sloten
– MuurhagedisNatuurnieuws
– Schapenbegrazing
– Eindeloos struinen
– De mooiste routes

Natuur Uit en Thuis
– UIT: Slangen
– THUIS: Halsbandparkiet

Natuur Plus
-Meriansborstel


Natuur kort
– Biologische bloembollen
– Groene monumenten
– ‘IJsduivels’
– Langs Bossche bomenBomenweetjes
– Duiveltjesiep

– HallenbosKlik met de natuur
Sneeuwschuddebollen 

Fotowedstrijd
– Uitslag fotowedstrijd
Excursie
Monumentale bomen en oude graven
Nieuwe paden in een oud parkUit-tips
Giants of the Ice Age
– ‘Onze Bomen’
– Schotel in kleur

Oproep
Gidsen gezocht
Donateur worden?

Schone(n) sloten

De herfst is de tijd dat de Nederlandse sloten op grote schaal geschoond worden. Vanaf 15 november worden de sloten in het landelijk gebied gecontroleerd (de najaarsschouw). De sloten heten daarom schouwsloten.

Het maaien van de vegetatie is noodzakelijk om te voorkomen dat de afvoerfunctie in gevaar komt. Sloten zijn echter meer dan alleen watergangen waarmee water af- en aangevoerd wordt. Ze zijn een toevluchtsoord voor dieren die leven op en tussen de waterplanten in de sloot.

Maaien is noodzakelijk, maar de manier waarop dit wordt uitgevoerd heeft grote consequenties voor het functioneren van het slootecosysteem. Eerder werd iedere watergang rigoureus kaal gemaakt, maar de laatste jaren zien we gelukkig dat er steeds meer aanpassingen plaatsvinden in het beheer om de ecologische waarde van de sloten te behouden of te verhogen.


Muurhagedis

Bij de renovatie van een oude spoorlijn in Maastricht (2008) door ProRail in samenwerking met RAVON zijn diverse maatregelen genomen om de muurhagedis die daar woonde te ontzien.

Stapelmuren en houtstapels werden gebouwd en het vegetatiebeheer afgestemd op reptielen. Sindsdien wordt de populatie jaarlijks nauwlettend in de gaten gehouden door RAVON. De tellingen die deze nazomer zijn uitgevoerd brengen (eindelijk) heuglijk nieuws. Dit jaar kruipen er meer pasgeboren muurhagedissen rond dan ooit te voren! Er werden wel meer dan 60 juveniele dieren gezien. Over drie jaar zijn deze jongelingen geslachtsrijp en zullen ze zelf verder bijdragen aan het herstel van de populatie.

De muurhagedis komt in Nederland oorspronkelijk alleen voor in Maastricht. Hier leven enkele honderden tot een kleine duizend dieren. Dat lijkt misschien veel, maar aan de noordelijke rand van zijn verspreidingsgebied, in een geïsoleerd leefgebied is deze soort in ons land toch erg kwetsbaar.

Foto: Elles Rijsdijk

Kijken: http://www.youtube.com/watch?v=xdePmXPZp-0#t=94
Lezen over de monitoring van reptielen langs de spoorlijn Maastricht-Lanaken: klik hier.

Bron: Ravon

terug naar boven >>


Schapenbegrazing

Een schaapskudde met een herder, een romantisch beeld dat iets lijkt van lang vervlogen tijden. Toch is begrazing van duinen met een schaapskudde heel actueel.Half september is Landschap Noord-Holland gestart met schapenbegrazing in de Noordduinen in Den Helder. De begrazing heeft vooral tot doel de tapuit, een zeldzame broedvogel, te helpen.In twee delen van de Noordduinen broeden zo’n 55 paartjes. Dit is maar liefst 30% van de gehele Nederlandse populatie! Daarom zou het goed zijn als de tapuit op meer plekken in de Noordduinen kan nestelen. Daarvoor is het nodig dat de konijnenpopulatie zich uitbreidt. Konijnen zorgen namelijk voor holen waarin tapuiten kunnen broeden en met hun gegraas zorgen ze voor korte vegetaties waar tapuiten voedsel kunnen zoeken. Konijnen leven echter niet in duinen waar het gras woekert. Omdat schapen dat gras graag opeten, worden ze ingezet.


terug naar boven >>

Eindeloos struinen

Fietsers ervaren al jaren het gemak van het fietsknooppuntennetwerk om mooie routes uit te stippelen.

Vanaf 2014 kunnen wandelaars zich ook op deze manier verplaatsen in de Duin- en Bollenstreek. Meer dan 150 knooppuntenpalen wijzen de weg, verdwalen is niet meer mogelijk! Het Wandelnetwerk Bollenstreek beslaat meer dan honderd kilometer aan wandelroutes en is voorzien van markeringen, informatiepanelen, bruggetjes, pontjes, overstapjes en (picknick)bankjes. De route loopt grotendeels over verharde paden, maar gaat ook door boerenland, kleurrijke bollenvelden en voert langs vele kastelen en landgoederen. Drukke wegen worden zoveel mogelijk vermeden, zodat u extra geniet van de omgeving.

Er is een wandelkaart ontwikkeld, waarop alle knooppunten staan. Op de achterkant staan diverse leuke routes aangegeven. U kunt natuurlijk ook heel eenvoudig uw eigen route uitstippelen. De kaart is gratis verkrijgbaar op papier bij gemeentehuizen, VVV kantoren en toeristische informatiecentra in de Bollenstreek.


De Mooiste Routes

Een jonge website vol wandel-, fiets- en kanoroutes. Nog nooit van gehoord?

Ter kennismaking kun je nu gratis de wandelroute ‘Dartelen om Broekhuizen’ downloaden,
een gevarieerde tocht aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug. Belangstelling?
Lees hier verder.


NATUUR Uit:
SLANGEN
door Tiny van der Meer

In een flits zie ik iets verdwijnen onder het laatste paars op de heide. Een konijn? Ik klap in m’n handen… geen reactie. Voorzichtig loop ik naar de vrij grote nog bloeiende pol. Niets te zien. Ja toch…, er zit een vlindertje met dichtgeklapte vleugels te koukleumen.

Ik raak het voorzichtig aan. De vleugeltjes gaan iets open. Het is de kleine vuurvlinder. Dan stuift er plotseling een kleine bruine schicht uit de struik. Zie je wel! Toch een konijntje! Ik kijk even waar het zich had verstopt. Maar dan zie ik nog iets…! Het kronkelt en het zig-zagpatroon op het lijfje laat niets te raden over. M’n eerste ontmoeting met een adder! Nou ja, adder… Het beestje is zo’n 35 cm lang en bruin, héél jong, waarschijnlijk een vrouwtje, maar zó mooi! Ze ligt een poosje doodstil. Ik kan haar uitgebreid bekijken. Als ik iets dichterbij kom, richt ze toch haar kopje op en sist ‘vervaarlijk’. Het tongetje schiet snel in en uit. Dan vindt ze het welletjes en verdwijnt tussen de struik.

Ondanks de vele kilometers die ik al door bos en hei heb gestruind in de loop der jaren, is een ontmoeting met een slang(etje) nog altijd een cadeautje! In september 2008 fotografeerde ik de kleine gladde slang op de Zilvense heide.

En nu opeens, zes jaar later, een week na elkaar, kan ik er nog twee op de foto zetten! Begin oktober een prachtige ringslang, die vlak langs een wildrooster glijdt en ongezien probeert te verdwijnen. En nu, een week later, dus die kleine, mooie adder! Het weer is deze middag niet om over naar huis te schrijven (doe ik dus ook niet), maar mijn dag kan niet meer stuk!!


NATUUR Thuis: HALSBANDPARKIET
door Tiny van der Meer

Als ik richting de polder loop, scheert er luid krijsend een groene vogel over m’n hoofd. Er is er maar één die zo’n geluid voorbrengt! De halsbandparkiet. Een klein stukje verderop landt hij in een boompje met kleine sierappeltjes. Hij trekt resoluut een vruchtje van de boom en begint te eten.

Zo’n tafereeltje doet me soms denken aan een stukje uit de bijbel: “Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren…”. Toch lukt het vogels altijd weer om hun dagelijkse kostje bij elkaar te scharrelen. En met wat extra voer in onze tuinen in de winter, redden ze het meestal wel. Ook de halsbandparkiet, die vooral zaden en vruchten eet, is in Nederland voor een zeer belangrijk deel afhankelijk van bijvoeren; zonder die hulp zouden ze de voedselschaarste in de winter niet overleven.

Door z’n heldergroene verenkleed en rode snavel is de halsbandparkiet een heel opvallende vogel. Het mannetje is te herkennen aan de dunne, zwarte halsband die bij het vrouwtje een nauwelijks zichtbare, groene kleur heeft. De halsbandparkieten die in Nederland voorkomen, zijn ontsnapte of vrijgelaten kooivogels. In Nederland zijn er in het wild al ruim 10.000. En al woon ik niet in een stad (waar ze het liefst vertoeven in parken), ook hier zie en hoor ik ’s avonds regelmatig luidruchtige groepjes van tien tot vijftien stuks overvliegen, op weg naar hun slaapplaats, waarbij ze een voorkeur hebben voor lindes, Italiaanse populieren, kastanjes of wilgen.

terug naar boven >>


Meriansborstel
(Calliteara pudibunda)
door Jannie Harmsen

Witte scheerkwasten en een rode pijl, waar hebben we het over? In eerste instantie dacht ik aan een tandenborstel, die kun je tegenwoordig in allerlei vormen en maten verkrijgen al naar gelang de vorm en behoefte van het eigen gebit. De eerste foto die ik zag van een Meriansborstel deed me daar sterk aan denken.

De ene na de andere foto kwam voorbij op de Internet pagina’s waar ik regelmatig eens een kijkje neem. Ik heb deze mooie ‘borstel’ zelf nog geen enkele keer in levende lijve mogen aanschouwen, maar andere personen dus wel! Daar wordt een mens best nieuwsgierig van!

Familie
Ik heb het over de rups van de Meriansborstel, en uiteraard ook over de vlinder uit de familie van de spinneruilen (Eribidae), die op hun beurt weer onderfamilie zijn van de donsvlinders (Lymantriinae). Het is een zeer algemene nachtvlindersoort die afkomt op licht en daarom ook overdag actief is.

Waardplanten, Habitat en leefwijze
De rups van de Meriansborstel is geel en ruig behaard, heeft vier witte borstels op de rug en een rode ‘staart’, maar er komen ook bruine vormen voor. Bij de volwassen exemplaren zijn zwarte vlakjes te zien tussen de witte borstels. De waardplanten zijn bomen en struiken van sleedoorn, meidoorn, berk, eik en gecultiveerde fruitbomen in bossen, struwelen, parken en tuinen, voornamelijk op zandgronden, in de duinen en verspreid over het hele land.
De soort is niet bedreigd en komt voor in Europa en Klein-Azië.
De rups leeft vanaf juli tot oktober en groeit langzaam. In de maand oktober wordt de rups het meest waargenomen en dat is tevens de maand waarin de verpopping gaat plaatsvinden om te overwinteren. Dit gebeurt in een dunne zijdeachtige cocon die zich in of op de waardplant vormt of tussen de afgevallen droge bladeren op de bodem.

Vlinder
En dan de vlinder! Die is niet zo opvallend als de rups, maar heeft een schutkleur. Bij de paring op de stam van een geïsoleerde waardplant vallen ze overdag nauwelijks op. Ze vliegen in één generatie en leven kort van half april tot half juni, waarbij ze ook geen voedsel tot zich nemen. De mannetjes komen soms talrijk en de vrouwtjes in kleinere aantallen op het licht af. De spanwijdte van de vleugels ligt tussen de 40 en 60 mm. Het vrouwtje is groter dan het mannetje. De vlinder valt op door de houding, waarbij in rust de ruig behaarde poten naar voren zijn uitgestrekt.

Vernoemd
Maria Sibylla Merian (1647-1717) was een Duitse kunstenares en entomologe die planten en insecten bestudeerde en daar gedetailleerde tekeningen van vervaardigde. Zij was voor zover bekend, de eerste die de insecten tekende samen met de plant waar ze op voorkwamen. Zo komt de Meriansborstel aan de naam.

terug naar boven >>


Biologische bloembollen
Eén van onze abonnees vroeg ons aandacht te besteden aan het feit dat er zoveel bloembollen worden verkocht die zwaar zijn bespoten.De periode van eind september tot half november is het meest geschikt voor het planten van voorjaarsbloeiende bloembollen, zoals tulpen, narcissen en krokussen.
De gangbare bollenteelt is een van de meest vervuilende takken van landbouw. Een milieuvriendelijke manier van telen maakt dus juist bij bloembollen een groot verschil.Biologische zaden zijn tegenwoordig ruim verkrijgbaar. U koopt ze bij biosupers, tuin- en groencentra, bouwmarkten, etc. Dat ligt anders bij planten, bomen en bollen. Met name biobollen zijn soms lastig te vinden. Maak het u wat makkelijker en gebruik dit overzicht van winkels, kwekerijen en webshops met biologisch/duurzaam zaai-, poot- en plantgoed.
Op deze lijst staan ook een paar (web)winkels met biologische bloembollen. Klik hier.

Meer weten over de bijzonderheden van de biologische bollenteelt? Klik hier.


Groene monumenten

Op de nieuwe digitale kaart ‘monumentale bomen en ander waardevol groen’ vindt u de groene monumenten van Amsterdam. Amsterdam plant al meer dan 400 jaar bomen.

Storm, boomziekten en de dynamiek van de stad maken echter dat de oudste bomen in deze stad ‘slechts’ zo’n 250 jaar oud zijn.

Om waardevolle bomen beter te beschermen en beheren stelt men lijsten vast met monumentale bomen en ander beschermwaardig groen. De beschermde status houdt in dat een monumentale boom in principe niet wordt gekapt. Ook wordt er extra aandacht aan het beheer en aan het onderhoud besteed. De in ontwikkeling zijnde kaart is te vinden via www.amsterdam.nl/groen onder ‘groen in kaart’.

terug naar boven >>

‘IJsduivels’Dit is de periode van 28 oktober tot 2 november. Waar de naam ‘IJsduivels’ vandaan komt is niet geheel duidelijk, maar het kan te maken hebben met de donkere winterperiode en de eerste serieuze vorst die vanaf deze datum verwacht kan worden.Na de IJsheiligen kunnen éénjarige planten naar buiten en voor de IJsduivels moeten ze weer naar binnen.
Planten, zoals olijven, oleander en eucalyptus, die de vorst niet verdragen moeten op tijd worden ingepakt met beschermingsdoeken of binnen overwinteren
.

Herfstbladeren beschermen vaste planten tegen vrieskou. Bovendien bieden ze, op grote hopen bij elkaar een schuilplaats en voedingsbodem voor dieren. Winterharde bomen en vaste planten kunnen met kluit nog worden verplant op een vorstvrije, niet te natte dag. Geen zin in een lange kale winterperiode, plant dan nog snel wat vroege bloeiers aan, zoals winterjasmijn, helleborus en toverhazelaar.


Fietsen langs Bossche bomen

Boom en Bosch heeft samen met stadsblad, magazine PUUR  een fietsroute samengesteld langs 40 bijzondere bomen in en rond het stadscentrum van Den Bosch. 

Bekijk een boom die wel 3500 jaar oud kan worden en ontdek welk blad van welke boom vroeger veel gebruikt werd bij tandvleesontstekingen.

Ontdek waar een van de grootste platanen van de stad staat en waarom de toenmalige burgemeester Van Lanschot bij iedere stadsuitbreiding drie populieren liet aanplanten en waar deze o.a. te vinden zijn.
Klik hier voor de printversie van de kaart.
Klik hier voor de toelichting bij de bijzondere bomenfietstocht.


Duiveltjesiep – Utrecht
Deze boom bestaat uit een ‘boomboeket’ van drie bergiepen. Hij staat achter het Centraal Museum Utrecht in het Singelplantsoen dat voor fietsers en wandelaars toegankelijk is.

Historie van dit monument
Het bijna vijf kilometer lange Singelplantsoen dat is aangelegd op de plaats waar eens de middeleeuwse stadsmuren van Utrecht stonden, is een ontwerp van J.D. Zocher jr. Het park staat vol waardevolle bomen waarvan veel verschillende soorten iepen. De reuzenbergiep is een opvallend exemplaar.

De omvang van 570 cm is enorm en te danken aan het feit dat de stam uit drie losse bomen bestaat die in één plantgat zijn gezet. De bijnaam ‘duiveltjesiep’ heeft de boom te danken aan de opvallend diep ingesneden bladeren met gebogen bladtanden. De gemeente Utrecht heeft de kroon van deze boom drastisch teruggezet vanwege de windgevoeligheid van de grote kroon.

Bron: bomenbieb.nl


Hallenbos

Als je een beukenbos inloopt kun je het gevoel krijgen een kathedraal binnen te stappen. Stammen als zuilen. De sfeer is daar heel anders. Het licht is anders. Zelfs de akoestiek is anders. De beuken vangen zoveel licht dat er op de bodem nauwelijks iets wil groeien. Zo’n bos wordt een Fagetum Nudum genoemd, een naakt beukenbos.

Het Heilig Huus bij Vierhouten: “Verscheiden jaar geleden stonden de beuken daar zo eigenaardig en deed de toestand in het algemeen er zo merkwaardig aan, dat men, voortschrijdende, het gevoel had of men een groot kerkgebouw betrad, een heiligdom, een kathedraal. Op onverklaarbare wijze hing er in een deel van die natuurkerk vaak een roze schijnsel, dat aan de beukenbladen op de grond een schone gloed verleende.”
(Noord-Veluwse Vertellingen en Geheimenissen – Jan L. de Boer)
“Onze voorouders beschouwden de stille, door gedempt licht belichte beukenbossen als voorbeeld voor de middeleeuwse kathedralen. In de volksmond werden ze “Heilige hallen” genoemd.”

Bron: www.bomenwereld.nl

terug naar boven >>

Hebt u een mooie natuurfoto, die u graag aan anderen wilt laten zien?

Van Anne-Marie van Alem-Damen uit Veldhoven (NB) mocht ik deze bijzondere foto plaatsen. Steeltjes, zo verbazingwekkend fragiel! En dan gaat het nog regenen ook… Het leven van een paddenstoel kan zwaar zijn!

Anne-Marie schrijft: ‘Deze hele kleine paddenstoeltjes bleken een druppel op hun hoedje te hebben. Het lijken wel sneeuwschuddebollen’

Hebt u ook een mooie natuurfoto, mail deze dan naar: tiny@bomenoverleven.nl onder vermelding van: ‘KLIK met de natuur’. Een korte omschrijving van het onderwerp op de foto is welkom!

terug naar boven >>


FOTOWEDSTRIJD Bomen in Beeld – Herfst

De maand oktober stond in het teken van de fotowedstrijd: Bomen in beeld – herfst. Na onze oproep op de website, via Twitter en Facebook ontvingen we diverse prachtige herfstfoto’s waarin de combinatie bomen en herfst duidelijk tot uitdrukking kwam.
Een moeilijke keus voor de vierkoppige jury om de winnaar aan te wijzen.! Maar uiteindelijk zijn ze het eens geworden:

De winnaar is: Ferry Krauweel uit Strijen.

Bij zijn foto heeft de fotograaf de volgende toelichting gegeven:

Een mooie mistfoto van bomen langs een polderweg, waaruit blijkt hoe mooi ons landschap is en daar dragen bomen een groot deel aan bij.

De foto is ook een maand lang te bewonderen op de actueelpagina van de website: www.bomenoverleven.nl

De winnaar heeft inmiddels per e-mail bericht ontvangen en kan zijn prijs, de prachtige ANWB-bomengids tegemoet zien.

Onder de overige inzenders hebben wij het de ANWB-natuurgids verloot!
Deze verloting is gewonnen door:

Melanie Becht uit Roden.

Winnaars gefeliciteerd!

Iedereen hartelijk dank voor het inzenden van de foto’s!

terug naar boven >>

Zondag 16 november 2014 – Monumentale bomen en oude graven, Den Haag

Op zondag 16 november gaat u onder leiding van 2 gidsen, namens IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) Den Haag en Stichting Bomen Over Leven, een wandeling maken over de Begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag.

We kijken naar hele oude bomen op een van de oudste begraafplaatsen van Den Haag en brengen ook een bezoek aan graven van bekende Nederlanders zoals Couperus.
Start om 10.30 uur op de Laan van Eik en Duinen 40, Den Haag. Bereikbaar met bus 21.
De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur.


Woensdag 19 november 2014 – Nieuwe paden in een oud park, Voorschoten

U gaat samen met Ria Hoogstraat een bijna-winterwandeling maken over het landgoed Duivenvoorde aan de Veurseweg in Voorschoten.

IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) Den Haag en Stichting Bomen Over Leven organiseren samen deze wandeling. We zien de vorderingen van het parkherstelplan en proberen nieuwe paden uit. Zo ziet u eens een andere kant van het park. Vanwege het jaargetijde is deze wandeling niet zo geschikt voor kinderen en scootmobiels.

We starten om 14.00 uur bij de opzichterswoning halverwege de oprijlaan. Aan de overkant daarvan vindt u de kaartjesautomaat, de fietsenstalling, en de parkeerplaats (verplicht). Toegang 1 euro, 65+ en kinderen 0,50 euro. Het park is verboden voor honden.
De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Bereikbaar met bus 45 en 39, halte Kniplaan.
Een vrijwillige bijdrage voor de Stichting Bomen Over Leven is welkom.

terug naar boven >>

‘Onze Bomen’ – t/m 14 december 2014

12 oktober t/m 14 december is de (verkoop)tentoonstelling ‘Onze Bomen’ te zien.

Buitenplaats Beeckestijn ontving meer dan 180 inzendingen waaruit een selectie is gemaakt van 75 kunstwerken die in deze expositie zijn samengebracht.

Wim de Goede, Rinnewie (2013)

Het thema wordt op originele en bijzondere wijze verbeeld. Van sculpturen, (bewerkte) foto’s, schilderijen en werk op papier, de bomen komen in alle soorten en maten voor. Met dank aan de Gemeente Velsen en alle kunstenaars die hun werk hebben ingezonden.

Adres: Buitenplaats Beeckestijn, Rijksweg 134,
1981 LD Velsen-Zuid


Watermark

De documentaire Watermark laat via een poëtische reis door tien landen in twintig verhalen zien hoe water ons vormt vormt en wij het water.

De aderen die door het landschap stromen en de rivieren met hun vertakkingen zijn prachtig in beeld gebracht. Te zien in filmtheaters: http://www.cineart.nl/catalogus/watermark/333

terug naar boven >>

Schotel in kleur – t/m 14 december 2014

In het Andreas Schotel Museum is een tentoonstelling gewijd aan het thema ‘Schotel in kleur’. Voor deze expositie is een selectie gemaakt uit de vele aquarellen die in de collectie Esbeek aanwezig zijn, waarbij het karakter van het Brabantse landschap op verschillende manieren is vastgelegd:

Gezichten op Hilvarenbeek, het bewerken van het boerenland, boerderijen, bossen en de aanleg van de aardgaspijp in 1966. Opvallend is dat op vele werken de werkende mens te ontdekken valt. Immers Andreas Schotel heeft de gewone hardwerkende mens hoog in het vaandel gehad en heeft hen in zijn oeuvre altijd een belangrijke plaats gegeven, of het nu de arbeiders in de Rotterdamse gasfabriek zijn of de boeren op het Brabantse platteland.

Adres: Andreas Schotel Museum, Dorpsstraat 2
5058 EG Esbeek
Meer info: http://www.andreasschotel.nl

Meer informatie over de wandeling en workshops vindt u op de activiteiten pagina.
Hier vindt u ook:
De Andreas Schotel wandelroute.

Een rondwandeling van ruim 3 of 10 km langs enkele werkplekken van de kunstenaar, geinspireerd door zijn etsen en tekeningen.


Gidsen gezocht
De Stichting Bomen Over Leven is langzaam maar zeker uitgegroeid tot een landelijke stichting met gidsen en donateurs uit alle windstreken. Het zijn allemaal mensen die van de natuur houden en er vaak ook veel van weten.

Bent u:

  • natuurliefhebber met goede kennis van de eigen omgeving
  • boswachter
  • gids voor een natuurinstelling (bijv. IVN, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer of een van de landschappen)

en wilt u uw liefde voor en kennis van de natuur graag met anderen delen, dan bent u degene die wij zoeken. U kunt een wandeling voor onze stichting gewoon combineren met een reguliere wandeling voor uw eigen stichting/instelling. Geeft u dan aan dat u gidst voor bijv. IVN/SBOL. Vraagt u wel of uw instelling er geen bezwaar tegen heeft dat u ook voor ons gidst. Wij zorgen voor een persbericht en voor plaatsing van de wandelingen en excursiegebieden op onze website en in de nieuwsbrief.

Ik hoop u te mogen verwelkomen als nieuwe collega-gids.
Ria Hoogstraat,
Natuurgids voor IVN en SBOL,
Coordinator excursies SBOL.

Voor meer info kunt u mailen met: mht.hoogstraat@online.nl


Donateur worden?

Als abonnee van Natuur Net Nieuws ontvangt u deze nieuwsbrief van de Stichting Bomen Over Leven gratis in uw e-mail. Een brief waarin wij u elke maand o.a. leuke (natuur)uittips, nieuwtjes, weetjes en een aflevering van de rubriek Natuur-Plus aanbieden.

Wat zou het fijn zijn als u besluit niet alleen abonnee van NNN te zijn maar de Stichting Bomen Over Leven ook te steunen als donateur. Met uw bijdrage kunnen wij ons nog meer inzetten voor het behoud van (monumentale) bomen en het planten van nieuwe bomen overal in het land.
Als u zich voor drie jaar aanmeldt als donateur ontvangt u als welkom onze verjaardagskalender of het boekje Bladgroen, met weetjes over de natuur en elk kwartaal gratis ons blad ‘Even bijbomen’. U kunt er alles over vinden op onze website: www.bomenoverleven.nl

terug naar boven >>


Agenda


Kijk voor het uitgebreide overzicht van de natuurexcursies van de Stichting Bomen Over Leven op de gelijknamige pagina van onze website:www.bomenoverleven.nlInformeer u via onze website: www.bomenoverleven.nl / excursiegebieden ook over de interessante mogelijkheden van een natuurexcursie op verzoek.

Voor meer informatie en boekingen kunt u contact opnemen met Ria Hoogstraat: mht.hoogstraat@online.nl

Reageren op NNN

Voor reacties op de inhoud van Natuur Net Nieuws, uw waarnemingen, natuurnieuws en vragen over de natuur, mail naar: tiny@bomenoverleven.nl
Voor het wijzigen van uw e-mailadres (vermeld ook uw oude e-mailadres!) en het aan- of afmelden als abonnee op Natuur Net Nieuws,
mail naar: info@bomenoverleven.nl

U kunt Natuur Net Nieuws doorsturen aan belangstellenden. Ook overnemen van informatie is toegestaan, mits u duidelijk vermeldt: Bron: Natuur Net Nieuws, uitgave van Stichting Bomen Over Leven.

Onze Nieuwsbrief verwijst soms naar sites van derden. We hebben geen controle over de aard, de volledigheid noch de juistheid van de informatie op deze websites en zijn derhalve niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.
Advertenties

Een reactie op “Nieuwsbrief Natuur

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s